CONFORMITEIT

Kleuren

Wij zijn ons er van bewust dat het beoordelen van kleuren en uitvoeringen vanaf een beeldscherm "best wel lastig is"  Hiervoor hebben wij in Ede een bescheiden presentatieruimte ingericht waar u de fronten kunt bekijken. Ook staan in deze ruimte enkele kasten waarbij u de kwaliteit kunt bepalen. Om een bezoek te brengen verzoeken wij u vriendelijk om een afspraak te maken. Helaas hebben wij geen front- en/of kleurstalen die wij kunnen toesturen. Bij meerdere fronten en combinatiekleuren staan RAL of Sikkens nummers. Dit zijn kleurcodes die gelijk of gelijkend zijn. Voor eventuele tint c.q. kleurafwijkingen "in het echt" kunnen en nemen wij geen verantwoording.

 

Afwijkende afbeelding

LET OP. Sommige afbeeldingen van de losse keukenkastjes lijken aan de bovenkant gesloten te zijn.

In de praktijk is de bovenkant NIET dicht. Er bevinden zich hier 2 dwarslatten. U dient ten allen tijden de onderkasten aan de bovenzijde af te werken met een paneel of een nieuw- of bestaand werkblad.

Montage

Keukenpakket adviseert en beveelt aan dat onze producten door een vakkundig persoon worden gemonteerd. Klant is volledig verantwoordelijk voor een logische en deugdelijke montage van de door ons geleverde keukendelen. De keukendelen worden geleverd met standaard montagemateriaal. Klant heeft zelf de verantwoording voor de toepasbaarheid van dit montagemateriaal en het maken van de juiste keuze van welke plug in welke ondergrond toepasbaar is. Klant is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke montage en bevestigimg van de keukendelen die past bij de wijze waarop de klant het keukendeel wil gebruiken. Keukenpakket is niet verantwoordelijk voor (vervolg)schade ontstaan door foutieve montage of foutieve toepassing van montagemateriaal. Delen als plint- plint-hoekprofiel en passtroken dienen ter plaatse en door de klant op maat te worden gemaakt.

 

Onderhoud en gebruik

Als u de onderdelen juist monteert, gebruikt en onderhoudt, zullen de producten meegaan gedurende de periode die u van onze producten mag verwachten. Natuurlijk zal er in de loop der tijd enige slijtage optreden. Gebruik voor het onderhoud nooit schurende middelen en/of blekende middelen zoals Dashy, Ciff of schuursponsjes. Ook het gebruik blekende en bijtende middelen zoals wasbezine, thinner of chloor is voor eigen risico. Slijtage en schade als gevolg van deze middelen valt niet onder conformiteit.

 

Klachten

Mocht het onverhoopt zo zijn dat er buiten uw toedoen toch een onderdeel eerder stuk gaat dan u had mogen verwachten, moet u dat zo spoedig mogelijk aan ons melden. Wanneer het een fabrieksfout blijkt te zijn of schade is die buiten uw toedoen is ontstaan en niet onder de gebruikelijke slijtage valt, waardoor het product niet meer aan de overeenkomst voldoet, zullen wij zorgen voor reparatie of vervanging van het product. Eventuele al gemaakte kosten en vervolgkosten als het opnieuw moeten plaatsen van een keukenmeubel kunnen niet op ons worden verhaald.

 

Melding

Als u klachten heeft, vragen wij u vriendelijk hiervan eerst melding bij ons te maken. U ontvangt vervolgens van ons nadere informatie en eventueel instructies. Zo kan het zijn dat wij aan u vragen om eerst foto’s naar ons op te sturen van het probleem, zodat wij op basis daarvan kunnen bepalen wat de beste oplossing is.

 

Oplossing

Na uw melding krijgt u van ons binnen uiterlijk 14 dagen een eerste reactie. Afhankelijk van het probleem zullen wij berichten over de oplossing en de termijn waarbinnen wij deze oplossing kunnen bieden.

 

Garantie

Wij bieden geen bovenwettelijke garantie. Als er op een onderdeel fabrieksgarantie rust, dan kunt u zich melden bij de fabrikant, wanneer u een beroep wil doen op deze garantie.

 

Wij wensen uw veel plezier met uw keuken.

© 2011 - 2022 Keukenpakket | sitemap | rss